21 червня 2021 року (05322) 2-68-74 Мапа сайту

Кафедра загальної хірургії заснована у 1973 році на базі 2-ї міської клінічної лікарні (120 ліжок). Першим завідувачем кафедри загальної хірургії був обраний доктор медичних наук, професор Люлька Олександр Наумович, доцентами працювали Оганесян А.С., Дуденко Ф.І., асистентами Мазурик М.Ф., Монаков П.М. У 1974 році кафедра була переведена у 1-у міську лікарню.

З 1974 року по 1982 рік завідував кафедрою професор Дьяченко П.К. З 1982 року кафедра загальної хірургії переведена на базу хірургічного відділення центральної районної лікарні. Завідував кафедрою по 1984 рік доцент Постніков В.Ф.

З 1984 року кафедру очолив професор Чумак П.Я. У 1987 році кафедра розширилась за рахунок хірургічного і травматологічного відділення залізничної лікарні. 

З 1998 року завідувач кафедри - доктор медичних наук, професор Лігоненко Олексій Вікторович.

                                                

Завідувач кафедри загальної хірургії з доглядом за хворими - доктор медичних наук, професор Лігоненко Олексій Вікторович.

 Лігоненко О.В. Член Вченої ради академії, факультету, член апробаційної ради, Член спеціалізованої вченої ради НМАПО, член редколегії журналу “Хірургія України”, «Український журнал хірургії» та «Актуальні проблеми сучасної медицини», голова асоціації хірургів Полтавщини, член правління асоціації хірургів України, член Європейської асоціації лапароскопічних хірургів. Народився 10.02.1955 р. в м. Дніпропетровську. У 1972 році закінчив середню школу № 10 в м. Полтаві. У цьому ж році вступив на медичний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту, який закінчив у 1978 році. Працював лікарем-хірургом 1-ї міської лікарні м. Полтави. У 1979-1981 роках служив у лавах Радянської Армії, після демобілізації працював хірургом. З 1983 року - асистент кафедри хірургічних хвороб. У 1986 році поступив до аспірантури, у 1989 р. достроково захистив кандидатську дисертацію "Обоснование границ некроза при выполнении резекции поджелудочной железы при остром деструктивном панкреатите". З 1991 р. - доцент кафедри загальної хірургії, з 1993 р. - старший науковий співробітник. У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Комплексне лікування гострих запальних хвороб підшлункової залози". Автор більше 250 наукових праць, 6 учбових посібників, 3 монографій, 4 підручника з загальної хірургії,з них 2 англійською мовою. 14 винаходів і 20 патентів.

З 2009 по 2017 роки Лігоненко Олексій Вікторович був Головою Асоціації хірургів Полтавщини. Під його керівництвом проведено 7 науково-практичних міжнародних конференцій «Скліфосовські читання»

З 2005-2013 роки у м. Полтаві на базі Української медичної стоматологічної академії відбувалася всеукраїнська науково-практична та навчально-методична конференція «Хірургія ХХІ сторіччя» – I-VII Скліфосовські читання, присвячена пам’яті видатного хірурга Миколи Васильовича Скліфосовського. Організатором  ціх коференціїй на протязі всіх років був голова асоціації хірургів Полтавщини завідувач кафедри загальної хірургії з доглядом за хворими УМСА професор Лігоненко О.В. У межах конференції увазі учасників було представлено цікаві і змістовні доповіді, які стосувалися найбільш гострих і проблемних питань сучасної хірургії. Пленарні засідання проходили досить жваво, адже кожному доповідачеві ставили чимало запитань, які часто переростали в дискусії.

З 2019 року до клінічних баз кафедри включено хірургічне відділення Полтавської міської лікарні №3.        

       

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Головні напрямки наукових досліджень кафедри - діагностика та хірургічне лікування захворювань органів шлунково-кишкового тракту, печінки, позапечінкових жовчних шляхів та підшлункової залози, запально-гнійних уражень м’яких тканин, рани та рановий процес. На кафедрі виконані та захищені: докторські дисертації - 3; кандидатські дисертації - 10.

1.Пошукувач Лисенко Р.Б – Кандидатська дисертація на тему: «Оптимізація хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж великих розмірів у хворих із ожирінням» Науковий керівник: професор Лігоненко О.В. (1999).

2.Очний аспірант Чорна І.О. – Кандидатська дисертація на тему: «Комплексне лікування місцевих гнійно=запальних захворювань м’яких тканин (клініко-експериметальне дослідження)» Науковий керівник: професор Лігоненко О.В. (2002р).

3.Пошукувач Жданов С.М. Кандидатська дисертація на тему: «Використання ранньої ентеральної терапії при гострій тонко-кишковій непрохідності». Науковий керівник: професор Лігоненко О.В. (2008р).

4.Пошукувач Дмитрук О.М. Кандидатська дисертація на тему: «Профілактика неспроможності швів при гострій тонкокишковій непрохідності». Науковий керівник: професор Лігоненко О.В. (2008р).

5.Очний аспірант Дігтяр І.І. Кандидатська дисертація на тему “Комплексне лікування гнійних захворювань м’яких тканин”. Науковий керівник: професор Лігоненко О.В. (2009р).

6.Очний аспірант Кравців М.І. Кандидатська дисертація на тему “Комплексне лікування гнійних захворювань м’яких тканин”. Науковий керівник: професор Лігоненко О.В. (2010р).

7.Очний аспірант Іващенко Д.М. “ Використання бактеріофагів у комплексному лікуванні гнійних ран” Науковий керівник: професор Лігоненко О.В. (2013р).

Магістерська робота: Магістрант Зоря Г.А. тема магістерської роботи “ Комплексне лікування гострої тонко-кишкової непрохідності” Науковий керівник: професор Лігоненко О.В. (2010р).