21 червня 2021 року (05322) 2-68-74 Мапа сайту
Лігоненко Олексій Вікторович

Лігоненко Олексій Вікторович

завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

Член Вченої ради академії, факультету, член апробаційної ради, Член спеціаліозваної вченої ради НМАПО, член редколегії журналу "Хірургія України", «Український журнал хірургії» та «Актуальні проблеми сучасної медицини», голова асоціації хірургів Полтавщини, член правління асоціації хірургів України, член Європейської асоціації лапароскопічних хірургів. У 1972 році закінчив середню школу № 10 в м. Полтаві. У цьому ж році вступив на медичний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту, який закінчив у 1978 році. Працював лікарем-хірургом 1-ї міської лікарні м. Полтави. У 1979-1981 роках служив у лавах Радянської Армії, після демобілізації працював хірургом. З 1983 року - асистент кафедри хірургічних хвороб. У 1986 році поступив до аспірантури, у 1989 р. достроково захистив кандидатську дисертацію "Обоснование границ некроза при выполнении резекции поджелудочной железы при остром деструктивном панкреатите". З 1991 р. - доцент кафедри загальної хірургії, з 1993 р. - старший науковий співробітник. У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Комплексне лікування гострих запальних хвороб підшлункової залози". Автор більше 250 наукових праць, 6 учбових посібників, 3 монографій, підручника з загальної хірургії, 4 винаходів і 12 патентів.

Електронна адреса : oligonenko@gmail.com

Чорна Ірина Олексіївна

Чорна Ірина Олексіївна

доцент кафедри, кандидат медичних наук, відповідальна за навчально-методичну роботу.

Виконує обов'язки завуча кафедри, член циклової комісії з хірургічних дисциплін. У 1995 році закінчила УМСА, 1998 році закінчила магістратуру. В 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Застосування пептидних регуляторів в комплексному лікуванні місцевих нагнійно-запальних процесів (клініко-експериментальне дослідження)". З 2001 року працювала на посаді асистента кафедри загальної хірургії, з 2007 року на посаді доцента кафедри загальної хірургії.

Електронна адреса : irinach1702@rambler.ru

Зубаха Анатолій Борисович

Зубаха Анатолій Борисович

доцент кафедри, відповідальний за лікувальну роботу кафедри.

 У 1986 році закінчив ПМСІ, медичний факультет. З 1987 по 1990 рік працював лікарем хірургом 4-ої міської лікарні м. Полтави. На кафедрі працює з 1991 року. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію: "Комплексне лікування гнійно-запальних захворювань". З 2003 року працює на посаді доцента кафедри. Відповідає за лікувальну роботу

Електронна адреса : zubacha58@gmail.com

Шумейко Ігор Анатолійович

Шумейко Ігор Анатолійович

доцент кафедри, кандидат медичних наук.

 Закінчив Горківський військово-медичний факультет у 1987 році за фахом медична справа. У 1989 році проходив інтернатуру медскладу ЗГВ за фахом хірургія. З 1993 року працює асистентом кафедри загальної хірургії УМСА на базі Полтавської ЦРЛ. Захистив кандидатську дисертацію в 1998 р. на тему " Використанн ентеросгелю в лікуванні гнійнно-запальних захворювань м'яких тканин у хворих на цукровий діабет" . З 2012 року – доцент кафедри загальної хірургії.

Електронна адреса : doctorfender60@gmail.com

Стороженко Олескій Володимирович

Стороженко Олескій Володимирович

доцент кафедри,відповідальний за наукову роботу кафедри.

Відповідальний за виховну роботу на кафедрі. У 1992 році закінчив середню школу № 38. В цьому ж році вступив до УМСА на медичний факультет. У 1998 році закінчив академію з відзнакою. З 1998 по 2000 рр. Працював лікарем-хірургом 1-шої міської клінічної лікарні. З 2000 р. по 2002 р. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі хірургічних хвороб УМСА. З 2003 р. працює на посаді асистента кафедри загальної хірургії. У 2003 р. Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Хірургічна тактика при післяопераційних вентральних грижах".

Електронна адреса : storozh75@gmail.com

Ярошенко Роман Антонович

Ярошенко Роман Антонович

асистент кафедри,відповідальний за виховну роботу.

 Закінчив медичну стоматологічну академію у 2006 році за фахом лікувальна справа. З 2009 по 2019 роки працював лікарем хірургом ПЦРКЛ.З 2019 року асистент кафедри загальної хірургії з доглядом за хворими.

Електронна адреса : romuh.yar@gmail.com

Горб Людмила Іванівна

Горб Людмила Іванівна

старший лаборант кафедри

 У 1982 році закінчила Харківський медичний інститут. З 1983р. працювала лікарем хірургом ВКЛ ст. Полтава Південна . З 2005 р. – працює лаборантом на кафедрі загальної хірургії.

Електронна адреса : gorbljudmila@rambler.ru

Пацула Людмила Борисівна

Пацула Людмила Борисівна

підсобний робітник кафедри.

Підсобний робітник кафедри.Працює з 2017 року.

 

Кобеняк Микола Миколайович.

Кобеняк Микола Миколайович.

асистент кафедри.

В 2015 році з відзнакою закінчив медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 2015 по 2018 проходив інтернатуру зі спеціальності «Хірургія» на базі Полтавської центральної районної лікарні. В 2018 році захистив магістерську роботу за темою «Морфологічне обгрунтування використання біологічного і синтетичного розсмоктувального шовного матеріалу в порівняльному аспекті при операціях на товстому кишечнику». З 2018 року аспірант кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії Української медичної стоматологічної академії. Тема кандидатської дисертації «Морфофункціональні особливості тканин товстого кишечника при використанні різних хірургічних ниток в експерименті». З 2018 року лікар-хірург хірургічного відділення Полтавської центральної районної лікарні.